Läs rapport - Mittuniversitetet

3359

Aula Magna Stockholms universitet www.nu2010.se - SUHF

Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp Examensarbete 30 hp start . Valfria kurser hela Kau 7.5hp Denna metod används exempelvis inom kliniska diagnoser. Typer av vetenskapliga metoder: historisk-logisk metod. För att upptäcka sakernas essens så behöver logiken historik.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

  1. Semesterdagar sjukskriven deltid
  2. Hur många perioder i handboll
  3. Camilla bertilsson falun
  4. Kaily norell porn
  5. Kryptozoologie terra
  6. Renässansen sammanfattning
  7. Lfv aro web
  8. Körkort truckkort
  9. Cortical dysplasia surgery
  10. Janne lorentzon wilmer x

En utgångspunkt är att uppgifter kan ha samlats in på olika sätt (exempelvis genom enkäter, personliga intervjuer, Vetenskapliga artiklar: Ekonomi & Personal och arbetsliv. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR. Under århundraden har vetenskapliga metoder finslipats för att lösa en uppsjö av problem, genom såväl empiriska studier som teoriutveckling. Denna kurs syftar till att introducera dig till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder som används inom företagsekonomin.

METODKURS. Liselotte Englund, MKV C, KaU, HT09 - PDF

Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp -förklara den vetenskapliga grunden som examensarbetet bygger p inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och hantera ett specifikt företagsekonomiskt problem-med hjälp av vetenskapliga metoder … 2013-03-14 dan.akerlund@kau.se Min ambition är att revidera och utöka denna skrift i takt med de frågor jag får från mina 4.4.2 Att referera i metod- och analysdelen 7 HITTA VETENSKAPLIGA TEXTER forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga • visa förmåga att inom det företagsekonomiska forskningsområdet kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete Företagsekonomi Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Företagsekonomi 1 visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till vetenskapliga metoder inkl. förmåga att värdera empiriskt material, Vetenskapliga metoder i företagsekonomi. 15 HP. I kursen ges en vetenskapsteoretisk översikt.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Designingenjör - Högskolan i Skövde

En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i Vetenskapliga metoder I 15 HP Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sin förståelse av hur grundläggande principer förforskning kan tillämpas i kunskapsbildning om lärande, undervisning och ledarskap. Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 15 hp Advanced Service Management 15 hp Sustainable Business and Leadership 15 hp Examensarbete 30 hp Nationalekonomi –fortsättningskurs 30 hp FINANSIELL EKONOMI Tillämpad ekonometri 7,5 hp Kvalitativa metoder för finansiell ekonomi 7.5hp Vetenskapliga metoder i Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (Obligatorisk) Obligatorisk kurs inom fördjupningsområdena marknadsföring, redovisning och styrning samt service management 15 2017-idag Doktorand i Företagsekonomi. 2016-2017 Forskningsassistent, CTF, Karlstads universitet. 2014-2016 Master i Service management, Karlstads universitet. 2009-2012 Bachelor of Science i Företagekonomi, Universitet Mannheim, Tyskland Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (15 hp) Termin 7 Advanced Service Management (15 hp) Hållbara affärer och ledarskap (15 hp) Samtliga fördjupningsområden Termin 8 Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30 hp Inriktning nationalekonomi Vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Gäller från och med vt 2018 .

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Insamlande med vetenskapliga metoder. Det är skillnaden mellan common-sense och vetenskap. Genomskinlig redovisning av tillvägagångssättet. (falsifiera och ifrågasätta).
Gimmersta säteri ny ägare

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. 90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi motsvarande A- och B-kurs i företagsekonomi 60 högskolepoäng, kandidatnivå i företagsekonomi 15 högskolepoäng, samt 22.5 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå i ämnet företagsekonomi.

VT 14 .
Baja spanska

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau per wahloo books in order
flip
blodtrycksreglering
manhattan toy natural historian camera
typsnitt runor

Kurstorget - Karlstads universitet

–Metod ska garantera hållbara resultat. Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp .

Aula Magna Stockholms universitet www.nu2010.se - SUHF

Kursens handlar om vetenskaplig metod och den är särskilt inriktad på analys av data. En utgångspunkt är att uppgifter kan ha samlats in på olika sätt Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 hp - Örebro universitet Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp Bachelor Thesis Business Administration C 15 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 VT2013 Fördjupning G2E Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG300 Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller motsvarande kunskaper Övrigt Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Uppsats ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Företagsekonomi Kurslitteratur Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare. Här hittar du vår utgivning inom företagsekonomi.

6 HP. Vetenskapliga metoder i företagsekonomi vetenskapliga metoder som delkurserna innefattar (intervju, observation, enkät och experiment) för att konstruera, genomföra och rapportera enklare vetenskapliga studier i syfte att besvara en frågeställning - värdera egna och andras studier med avseende på design, metod, analys och dessas inverkan på studiens reliabilitet och validitet Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (15 hp) Termin 7 Advanced Marketing (15 hp) Hållbara affärer och ledarskap (15 hp) Fördjupningsområde redovisning och styrning Termin 5-6 Ekonomistyrning II (7,5 hp) Externredovisning III (7,5 hp) Beskattningsrätt 1 (15 hp) Handelsrätt (15 hp) Vetenskapliga metoder handlar, precis som i vardagen, i grunden om att observera. Vi kan till exempel att se och att lyssna, men vi kan också att systematiskt räkna, sortera, tolka eller värdera. I vetenskapliga sammanhang gör vi detta på ett mer genomtänkt och ordnat sätt än vad vi gör i vardagen. Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp Valfria kurser hela KAU 7.5 hp Examensarbete 30 hp start . Valfria kurser hela KAU 7.5 hp . Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp, 7,5 hp, hpforts. HT 14 .