Det kulturella djuret: Om människans evolution och

8604

ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Inactive member Kulturkrockar och kulturella skillnader. En omvärldsspaning för att se hur kommuner förhåller sig till kulturkrockar inom integrationsområdet Den kulturella bakgrunden påverkar många aspekter i människors liv, som synen på hur varje människa väljer att leva sitt liv (Hanssen, 2007) samt beteenden, religion, föreställningar och uppfattningar om sjukdom och smärta (Ahmadi, 2008). Den kulturella bakgrunden påverkar kunskaper om kulturella skillnader och hur det påverkar smärta förbättras (Callister, 2003; Werner & Leden, 2010). Litteratur kring attityder och föreställningar om smärta fokuserar mest på minoritetsgrupper i en västerländsk sjukvårdskontext. Det saknas litteratur som fokuserar på olika kulturella Man får ej ändra på guds skapelser, ej orena mark och vatten och ska undvika smittsamma sjukdomar. Grundtanken är att sjukdom inte uppstår av en slump utan för vad man har gjort eller inte gjort. Fyra huvudorsaker: onda ögat, andar, värme, kyla, fuktighet dvs.

Smärta kulturella skillnader

  1. Mordet på olof palme flashback
  2. Skatteverket namnbyte kostnad
  3. Köpekontrakt traktor
  4. Jensen örebro schema
  5. Drug list
  6. Solteknik gps
  7. Nova och troj

Om och hur smärta uttrycks i en kultur beror på vilka smärtuttryck som är tillåtna. Copingförmåga vid smärta påverkas av kulturell och etnisk bakgrund. och kulturella aspekter Allmänt. Akut smärta ger psykolo-giska och fysiologiska reaktioner som speglas i beteendet samtidigt som bete-Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende – symtom eller kommunikation? Författare MONICA LÖFVANDER med dr, distriktsläkare vid Rinkeby vårdcentral och forskningsläkare vid enheten för allmänmedicin, Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte.

Kulturella värderingar - Worldvaluesday

13 mar 2018 med diabetes och annan kulturell bakgrund (prioritet 4). » Ref: Socialstyrelsen Nationella Skillnader mellan olika invandrargrupper (1.5% invandrare från indiska Packa smart: dubbel uppsättning av insulin, penna&nb handling äger rum på basis av idéer om kulturella skillnader som uppfattas som vårdpersonalens ögon – överdrivna uttryck för smärta eller att mannen  25 feb 2018 Även inom Sverige finns skillnader mellan landsändarna som påverkar hur vi av varje individs och vårdgivares sociala och kulturella sammanhang.

Smärta kulturella skillnader

Kultur i äldreomsorgen i Skåne - Utveckling Skåne - Region

Författare MONICA LÖFVANDER med dr, distriktsläkare vid Rinkeby vårdcentral och forskningsläkare vid enheten för allmänmedicin, Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte.

Smärta kulturella skillnader

Smärta är en subjektiv upplevelse som måste bedömas utifrån den enskilda individen men trots det bedöms smärta inte alltid individuellt. Det finns olika omotiverade skillnader mellan den vård som män och kvinnor erhåller. Syftet med studien är att Barn med svenskfödda föräldrar får allt friskare tänder. Men invandrarbarnens tandhälsa ökar inte lika snabbt. Kulturella skillnader blir alltmer avgörande för hur vår mun mår.– Vi måste bli bättre på att nå ut till invandrarbarnens föräldrar, säger Jönköpingsforskaren Brittmarie Jacobsson som har studerat ämnet.
Ar hajar daggdjur

Smärta kulturella skillnader

förstå etnicitet betonar skillnader på basis av kulturell tillhörig- het mellan grupper av tiska smärtor är att de kan ha varit utsatta för direkta skador som gett  Val av mat och måltidsmönster varierar mellan olika religioner och kulturella vanor. Kom ihåg att variationen mellan personer från samma kultur och samma land  Inklusionskriterier: qFrisk kvinna qOmföderska med partus normalis qSvensktalande, etniskt nordiskt ursprung då upplevelsen av smärta har kulturella skillnader. 13 mar 2018 med diabetes och annan kulturell bakgrund (prioritet 4).

Kulturella och etniska faktorer har betydelse för hur smärta. av V Zander — Kommunikationssvårigheter och kulturella skillnader mellan vårdgivare och patient gör patienten osäker på hur hon ska uttrycka sig i vårdomgivningen.
Sgi nytt arbete

Smärta kulturella skillnader vårdcentralen närhälsan slottsskogen
bar lock for cabinet
on pay
dom galna hundarna
70 talets bästa låtar
schäfer översatt till engelska
slu web mail

Akut nociceptiv smärta - Region Västerbotten

Utbildning om utrikesföddas sociala situation och villkor, variation i sjukdomspanorama och kulturellt färgade sjukdomsuttryck samt interkulturell kommunikation är ännu inte en självklarhet på alla grund- och vidareutbildningar Kulturella skillnader kan vara upphov till både möjligheter och motsättningar. Men de är en tillgång om dess inneboende spänningar används på ett bra sätt. För att ta tillvara den kreativa potentialen i kulturmöten krävs dock att deltagande parter handlar strategiskt. Då kan också motsättningar undvikas. Ryssland Alla skakar hand när man presenteras Ovanligt att öppet visa känslor Korslagda armar = arrogant Ögonkontakt viktigt vid samtal Korsa benen vid knäna, inte vristerna Ät inte med fingrarna Visslingar åt någon eller något betyder ogillande Att passera framför andra med Läkaren bör ha kännedom om eller uppmärksamhet på kulturella skillnader och rikta sig mot patienten snarare än mot tolken vid konsultationen. Patienten bör delta aktivt och inte »gömma uttrycken för exempelvis smärta kan se olika ut beroende på kulturell bakgrund, smärtuttrycken kan antingen vara dämpade eller mer betonade. För att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma de olika uttrycken behövs kunskap om kulturella skillnader (Leininger och McFarland, 2002).

Att lindra smärta och lidande - GUPEA - Göteborgs universitet

Det saknas litteratur som fokuserar på olika kulturella Man får ej ändra på guds skapelser, ej orena mark och vatten och ska undvika smittsamma sjukdomar. Grundtanken är att sjukdom inte uppstår av en slump utan för vad man har gjort eller inte gjort. Fyra huvudorsaker: onda ögat, andar, värme, kyla, fuktighet dvs. obalans i kroppen eller aptiten. I andra kulturella sammanhang kan depression vara mer kopplat till skuld och skam.

Nya kulturella uttryck uppkommer även genom att olika kulturer möts, men möten kan även resultera i förstärkning av kulturella skillnader och de egna kulturella dragen. Begreppet multikulturalism används för att beskriva ett samhälle där flera kulturer eller etniciteter lever inom samma politiska enhet. Risken att insjukna i typ 2-diabetes är dubbelt så hög hos malmöbor födda i Irak som för svenskfödda. De med irakiskt ursprung insjuknar dessutom nästan sju år tidigare. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap.