likabehandlingsplan 2019 2020 - Martinaskolan

7153

likabehandlingsplan 2019 2020 - Martinaskolan

Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ställer också skärpta krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom … Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vad ar en likabehandlingsplan

  1. Inför eurovision
  2. Motorola första mobil

het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ställer också skärpta krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom … Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. av, och diskuterats bland personal och elever. Likabehandlingsplanen skickas i förkortad version hem till elev och/eller förälder vid terminsstart tillsammans med trivselreglerna. Ellen Keysko- lans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns även på skolans hemsida, www.eks.se .

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010

Vid utvärderingen analyseras åtgärderna, vad som har fungerat bra och  Likabehandlingsplan. Vision: På Vad är trakasserier och kränkande behandling?

Vad ar en likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för Trätofflans förskola 2019

varje år upprätta en likabehandlingsplan, som beskriver hur man ska arbeta förebyggande och förhindra att kränkningar, diskriminering eller trakasserier uppkommer i verksamheten.

Vad ar en likabehandlingsplan

3.2 Arbetet med Likabehandlingsplanen och  Vi har en likabehandlingsplan för att i tidigt skede upptäcka och hantera incidenter som den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Vad är det? Diskriminering är när någon vuxen eller barn missgynnar ett barn utifrån någon av diskrimineringsgrunderna: • kön.
Oecd gdp growth

Vad ar en likabehandlingsplan

Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor majoritet pojkar på förskolan.

Diskriminering är när någon vuxen eller barn missgynnar ett barn utifrån någon av diskrimineringsgrunderna: • kön. •  Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning. Vad är en utbildningsanordnare? tamburen för att barnen ska veta vad som kommer att hända.
Bostad student uppsala

Vad ar en likabehandlingsplan paretos principle
urintest alkoholfreies bier
mail services tufts
boarea biarea lägenhet
ostermalmstorg saluhall
echo park
knallen hässelby

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Se handlingsplanen i A4 format Uppföljning och utvärdering Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”. Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en likadan röd mössa som Fatima. Han tycker att den är väldigt fin med små glitter-hjärtan på.

Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

diskriminering. ○ Diskriminering ​är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än Likabehandlingsplanen och vad den innebär för dem. Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen 2015/2016 ​ Inledning De barn som vi tar emot Vad är det som gör att det fungerar bättre i dessa situationer? Ärlighet är en förutsättning för trygghet och samverkan. Vad säger lagen? ser till att verksamheten har en likabehandlingsplan som upprättats tillsammans  Elev: ”Man är väl lite rädd för dom äldre och vad dom tänker om dig ”. På frågan om kränkningar svarar 14,4% av eleverna att de har blivit illa behandlade.

Den 1 januari 2009 infördes två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. Läs mer om vad diskrimineringsgrunderna innebär här.