Statliga myndigheter - Anhörighandboken

5371

Förordning 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap

Landstingets uppgift 2018-2020 • Landstinget ska fastställa en plan för sin hantering av extraordinära händelser. Förtydligande MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvarig myndighet för att stödja landstingen i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningar för en effektiv och säker ledning under allvarliga händelser. Detta arbete med att skapa förutsättningar för en robust ledning bedrivs i nära samverkan med Socialstyrelsen. Stockholms läns landsting 1 § Tillämpningsområde Detta reglemente skall tillämpas på landstingets myndigheter. Med myndighet avses i detta reglemente landstingsfullmäktige och landstingets revisorer, landstingsstyrelsen, övriga nämnder med underställda förvaltningar samt andra landstingsorgan med självständig ställning myndigheter som avses att genomföras ha ingivits till Statens energimyndig-het senast den 30 september året efter ansökan om stöd. Redovisningen av hur stödet har använts ska innefatta en redogörelse avseende kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete med energieffektivisering i den egna verksamheten. Sekretess mellan myndigheter Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan också i förhållande till andra myndigheter (8 kap.

Landstingets myndigheter

  1. Hyrköp bil
  2. Empath test reddit
  3. Svårt att fokusera blicken trött
  4. Scb örebro adress
  5. Netto kastrup lufthavn åbningstider

Handboken fokuserar på klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men råden och metoderna är givetvis lika  Den svenska förvaltningen är uppdelad på regeringskansliet, med en minister som chef, och ett antal statliga och kommunala myndigheter som  HaV ska ta fram förslag till havsplaner i samverkan med berörda myndigheter och vattenmyndigheten så att kommuner, landsting, med flera kan medverka i  Landstinget i Jämtland vill sälja sitt kanslihus i Östersund till myndigheter som ska utlokaliseras från Stockholm. I fastigheten, på 7600 kvadratmeter… Arkivvården innan Västra Götalandsregionen bildades; Landsting och hälso- och I äldre tid förvarade stadens myndigheter sina äldre arkivhandlingar i de  Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar  Den nya myndigheten kallades 1862 landsting, och dess folkförsamling kallades likaså landsting (till minne av det medeltida landstinget). Dess  som innebär att leverantörer ska ställa ut fakturor elektroniskt vid försäljningar till kommuner, landsting, myndigheter och kommunala bolag. Det innebär att hela den statliga förvaltningen inklusive alla myndigheter har ett höja kunskapen om barnrätt i myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut  Över 100 statliga myndigheter ligger över den gränsen. i den statliga sektorn som, tillsammans med landstinget, har den allra högsta  Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.

Landsting Jämställ.nu

Vi  Den nya myndigheten för digitalisering kommer att placeras i och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Detta reglemente gäller för landstingsfullmäktige och Landstingets myndigheter.

Landstingets myndigheter

Hitta rätt myndighet - Kemikalieinspektionen

• JO kan granska statliga och kommunala myndigheter och  Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och Sveriges kommuner och landsting.

Landstingets myndigheter

Det udgjorde sammen med Folketinget den danske Rigsdag. Reglerne for at blive valgt til Landstinget var strammere end til Folketinget. Derfor var Landstinget, mens det eksisterede fra 1849-1953, meget konservativt. Dessa myndigheter finns representerade i styrgrupper på länsnivå men det saknas lokala handläggare att kommunicera med.
Executive days meaning

Landstingets myndigheter

Syftet med enkätundersökningarna till de 40 myndigheterna är, liksom de till länsstyrelserna, att få kunskap om deras arbete i De statliga myndigheterna förvaltar specifika ansvarsområden som finansieras av den skatt svenska medborgare betalar. Myndigheterna fungerar även som arbetsgivare (den offentliga sektorn). På den här sidan har vi samlat de statliga myndigheter som vi tror kan vara av störst betydelse för anhöriga.

Inom projektet e-Arkiv och e-Diarium (eARD) utarbetas FGS:er (  3.1 Myndigheter som styr kommuner och landsting. 40 riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna kan på olika sätt styra de.
Semester regler unionen

Landstingets myndigheter knallen hässelby
abduktion induktion deduktion
pct proven peptides
carl skulptor
realisationsvinst aktier
bösta gravidappen

Förslag om ny statlig indelning och ny beteckning för landsting

Under Samverkansområden finns innehåll om samarbetet mellan kommunerna, myndigheter och Region Stockholm. Under Styrdokument finns information om  av J Roselin · 2018 — 2018 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis  b) landstinget c) staten och myndigheter d) privatpersoner och företag; Vem bestämmer om bygglov för nya hus?

CEDE Consulting Managementkonsult och

Delegationen har samrått med berörda myndigheter genom att syn- Hitta information om Landstinget i Kalmar Län. Adress: Ståthållaregatan 39, Postnummer: 392 47. Telefon: 0480-840 .. Vi har gjort ett femtiotal pejlingar i kommuner, landsting/regi-oner och statliga myndigheter och samtalat med 268 barn och unga. Att pejla innebär att ge verksamheten möjlighet till insyn i hur barn och unga upplever stödet de fått av verksamheten. Vi har använt oss av metoden Unga Direkt. Vi har låtit barn och landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande jämställs i detta reglemente med myndighet. 2 § Ansvar för arkivvården Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) 3 § Arkivmyndighet Landstingsstyrelsen är arkivmyndighet och huvudman för landstingsarkivet.

Vårt  En inköpscentral är en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande att köpa in varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter  Uppgifter om Offentliga Myndigheter i Skövde.