6536

De gäller miljörapporten för 2013 som ska rapporteras 2014. Utbildningar om industriutsläppsdirektivet Se Naturvårdsverkets utbildningsmaterial och webbsända seminarier om industriutsläppsdirektivet och Det nya industriutsläppsdirektivet (IED) införlivas i svensk lagstiftning. Direktivet kommer att beröra de anläggningar som innan i kraft trädandet av IED faller under bilaga 1 i IPPC direktivet (2008/1/EG). Det är drygt 1000 stycken industrianläggningar som berörs varav 140 stycken större förbränningsanläggningar.

Industriutslappsdirektivet

  1. Musikgrundskolan synkopen helsingborg
  2. Råvarumarknaden öppettider
  3. Stadshotellet ljusdal meny

Det bör återspeglas vid en revidering, anser Naturvårdsverket. Dokumenttyp TEKNISK ANVISNING Dokumentnummer LKT 1520.100.009 Sida 2 Av 3 Utfärdad av Johan Enback Ersätter Ersatt av Revision 01 Språk sv IED BREF Coordinator for Sweden We are two IED BREF Coordinators in Sweden, both at the Swedish EPA. We coordinate Swedens positions, input and participation in the EU process of reviewing BREFs (Best Available Techniques Reference documents) and BAT Conclusions (Conclusions on Best Available Techniques), as well as other processes under the IED (Directive on Industrial Emissions, 2010/75/EU). Unbleached lignocellulosic wood fiber materials of low porosity are of great interest as eco-friendly load-bearing materials because their yield is much higher than that for “pure” wood The Industrial Emissions Directive (IED) is the main EU instrument regulating pollutant emissions from industrial activities, including the surface treatment of metals and plastic (STM). IED and the BREF process is described above (1.1.1). amnesvis/Industriutslappsdirektivet Översättningsnyckel FMH-MPF Mail och telefon Seminarier / föredrag Vägledning om miljörapportsföreskriften Vägledningar om Förbränningsanläggningar Statusrapporter-utkast Det nya industriutsläppsdirektivet (IED) införlivas i svensk lagstiftning.

Länsstyrelsen i Norrbottens län 3. Länsstyrelsen i Västmanlands län 4.

Industriutslappsdirektivet

Naturvårdsverket har därför beslutat om nya föreskrifter om miljörapportering. De gäller miljörapporten för 2013 som ska rapporteras 2014. Industriutsläppsdirektivet försenat. Den 7 januari började industriutsläppsdirektivet tillämpas i Sverige. I december 2012 beslöt riksdagen om ett par mindre justeringar i miljöbalken som skulle vara klara nu i … I februari månads expertkommentar i miljörätt behandlar Rolf Svedberg det pågående implementeringsarbetet med Industriutsläppsdirektivet.

Industriutslappsdirektivet

Promemorian Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet Remissinstanser: 1. Länsstyrelsen i Jämtlands län 2. Länsstyrelsen i Norrbottens län 3. Länsstyrelsen i Västmanlands län 4.
Kunskapsskolan göteborg organisationsnummer

Industriutslappsdirektivet

Länsstyrelsen i Jämtlands län 2. Länsstyrelsen i Norrbottens län 3. Länsstyrelsen i Västmanlands län 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 5.

Statens jordbruksverk 8. Avesta kommun 9. Remiss av promemoria Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet Diarienummer: M2015/2176/R Publicerad 19 maj 2015 · Uppdaterad 05 juni 2015 Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om promemoria Förbättrat genomförande av industriutsläppdirektivet.
Tomma ord betyder

Industriutslappsdirektivet jobb mora
vad kan man ersätta kött med
tupelo honey pee wee ellis
green queen bed
vms axis

Det bör återspeglas vid en revidering, anser Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har lämnat sitt regeringsuppdrag om industriutsläppsdirektivet, IED, inför en eventuell översyn av direktivet. Industriutsläppsdirektivet syftar till att skapa konkurrensneutralitet inom EU och samtidigt driva på arbetet och användandet av teknik med minskad miljöpåverkan. Industriutsläppdirektivet riktar sig, precis som det låter, mot industrier inom EU och allt eftersom direktivet implementeras tvingas industrierna anpassa sig därefter. Jernkontoret har lämnat synpunkter på EU-kommissionens öppna konsultation om industriutsläppsdirektivet (IED) och på den mer omfattande konsultationen, Targeted Stakeholder Survey (TSS). Jernkontoret anser att det finns stora risker med att göra direktivet alltför omfattande och med många nya pålagor riskeras effektiviteten i både IED och annan lagstiftning.

Av dessa är 140 större förbränningsanläggningar. Industriutsläppsdirektivet innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik och redovisa föroreningar. Naturvårdsverket har därför beslutat om nya föreskrifter om miljörapportering.

Det bör återspeglas vid en revidering, anser Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har lämnat sitt regeringsuppdrag om industriutsläppsdirektivet, IED, inför en eventuell översyn av direktivet.