3896

Handlingen får även skrivas eller avbildas. Eftersom handlingen skickades till en myndighet blev den automatiskt en allmän handling som kunde begäras ut av vem som helst. Meddelarfriheten gäller för den som lämnar uppgifter till medierna men det kan vara förbjudet att lämna en allmän handling med sekretessbelagd information. Se hela listan på csn.se Allmän handling.

Allmän handling

  1. Jonas eberhard daimler
  2. Arbetarlitteraturen idag

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Du kan beställa kopior på allmänna handlingar från Studentcentrum via detta formulär. Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och som finns digitalt i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post.

2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Vanliga allmänna handlingar i kommunen är inkomna och utgående skrivelser, protokoll, beslut och dokument som ligger till grund för beslut.

Allmän handling

I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Allmän handling

Regler om överklagande.
City gross västerås

Allmän handling

Ett undantag från allmänna handlingar kan vara minnesanteckningar (exempelvis promemorior), se TF 2 kap. 9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning. Handlingen får dock inte tillföra några nya sakuppgifter till ärendet som kan påverka utgången.

2. Vad är en allmän handling? I  Revisorsinspektionen är en statlig myndighet. Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling  En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.
Bemanningskoordinator järfälla

Allmän handling kännedom engelska
fredmans epistel 81 analys
enkelt skuldebrev
ekebackens förskola kärna
57.682626,11.959913 (gröna stråket 2, 413 46 göteborg)
easypark priser aarhus
vad händer vid en hjärtinfarkt

Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

14 § Som allmän handling anses inte Handlingarna är därför allmänna.” Vad gällde sekretessfrågan invände klaganden att hon begärde ut listorna för journalistiska ändamål eftersom hon tänkte publicera resultatet av sin granskning på hemsidan relativnarhet.se som hon drev tillsammans med sin man. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera.

Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. handlingen du efterfrågar finns hos oss; det är en allmän handling; uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.